Inspirationsdagar

Är du intresserad av någon som besöker dig och din kör med uppslag och nya idéer?

Tag chansen att boka in Henrik som ledare för en inspirationshelg med din kör eller ditt storband!

Henrik har mångårig erfarenhet som ledare för körhelger med kyrkokörer och andra körer samt som gästlärare vid musikfolkhögskolor.

Kontakta Mossberg Musikproduktion för bokningar och tider.