Recensioner / reviews - gospelmässa

TIDNINGAR / MAGAZINES
"… det kan vara roligt att notera att han lägger tyngdpunkten på glädje och tacksamhet i nästan alla satser ... [mässan är] full av detaljer ... mycket melodisk och medryckande på ett sätt som nog kan få en och annan körsångare att klara mer än vanligt ... en glad, energisk och proffsig inspelning."
Anna Braw, Världen idag, den 10 mars 2008

"... it is fun to note that he puts emphasis on joy and gratitude in almost every
movement ... [the mass is] full of details ... very melodic and engaging in a
way that most likely will inspire choir members to extra levels in their performances ... a joyful, energetic and professional recording."

Anna Braw, Världen idag, March 10th 2008